Dokumentet e nevojshme

Lista e dokumenteve të rëndësishme:

✓  Pasaportë ose letërnjoftim i personit të vdekur.
✓  Për personat e pamartuar ose të mitur: çertifikatën zyrtare të lindjes, për shtetasit e huaj kërkohet përkthimi
✓  Për personat e martuar: gjithashtu çertifikatën e lindjes si dhe çertifikatën e martesës.
✓  Për personat e ve: çertifikatën e lindjes si dhe çertifikatën e martesës, gjithashtu edhe çertifikatën e vdekjes të bashkëshortit/es.
✓  Personat e divorcuar: çertifikatën e lindjes dhe të martesës dhe dekretin përkatës të divorcit.
✓  Çertifika e vdekjes e marré nga spitalo ose mjeku i familjes.
✓  Autorizimi – mundeni ta bëni online. (më shpejt)

Ne marrim për sipër përgjegjësinë mbi procedurat administrative dhe kujdesemi për të gjitha dokumentet

Në bashkëpunim me doganat, transportimi i kufomave nga toka bëhet në mënyrë korrekte.

Duke marrë parasysh faktorë të ndryshëm si koha dhe shpenzimet, ju këshillojmë në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe gjejmë zgjidhjen më të mirë.

Trasport kufomash me aeroplan

Autorizimi – Bestattungsauftrag / Vollmacht

Autorizimi – Bestattungsauftrag / Vollmacht

Ne kemi nevojë për një autorizim për ne që të jemi në gjendje të  fillojmë me dokumente sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ju lutemi KLIKO KËTU për të shkarkuar formularin.

Vendlindja Transport Kufomash (9)
 

Keni Pyetje Tjera?

Jemi këtu t´ju përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja dhe t´ju sqarojmë çdo gjë para se të vendosni nëse bartja do te bëhet me makinat tona speciale ose me aeroplan. – Jemi në dispozicion me telefon ose personalisht çdo ditë 24 orë ne ditë.

Scroll to Top
Call Now Button